Inženirska osebna izkaznica: vaša sopotnica pri iskanju zaposlitve

Gotovo ste se že srečali s postopkom iskanja zaposlitve. V želji, da bi vaša prijava na razpisano delovno mesto vsebovala ustrezne reference in bi izkazali kar najboljše kvalifikacije, ste pripravili potrdilo o zahtevani formalni izobrazbi, zbrali dokazila o širokem naboru delovnih izkušenj ter dodatnih poklicnih usposabljanjih.

Enostavneje pa bil bilo, če bi vaša prošnja vsebovala urejen pregled vseh potrebnih informacij, dostopnih na enem mestu in overjenih s potrdilom.

S tem namenom je Slovenska Inženirska Zveza (SIZ) na evropski ravni pričela uvajati t.i. »engineerING izkaznico«. Kadrovikom podjetij transparentno zagotavlja verodostojnost vaših kvalifikacij. Na ta način »engineerING izkaznica« predstavlja vašo inženirsko poklicno izkaznico pri gradnji kariere in omogoča, da se predstavite kot verodostojen in kvalificiran inženir. S tem olajša postopke prijavljanja za službo, povečuje možnosti za uspešno izvedbo zaposlitvenega razgovora in pomaga pri razvoju osebne strokovne kariere.

Inženirska poklicna izkaznica lahko predstavlja ključno potrdilo pri vaši poklicni karieri in je izkaz vaše pripadnosti overjeni in kompetentni skupnosti inženirjev (SIZ in FEANI).


Način predstavitve inženirjev po vsej Evropi

Kot na osebni izkaznici, so vse pomembne informacije na inženirski poklicni izkaznici zapisane na jedrnat in jasen način. Vključuje vaše osebne podatke, podatke o izobrazbi, poklicnih izkušnjah in dodatnem poklicnem izobraževanju.

Ob predložitvi vaše inženirske izkaznice odpadejo vsi potencialni dvomi o kakovosti vaših kvalifikacij. »engineerING izkaznica« velja po vsej Evropi, predstavljene informacije so namreč skladne z evropskimi standardi in akreditacijskimi kriteriji za inženirje (FEANI INDEX in EUR-ACE).


Želena in priznana med podjetji

Z vpeljavo »engineerING izkaznice« imate vašo izobrazbo in poklicne kvalifikacije prvič zbrane na enem mestu ter preverjene in potrjene s strani neodvisne registracijske komisije, ki jo sestavljajo priznani strokovnjaki s področja inženirstva, znanosti in gospodarstva.

Temeljna prednost za vas je, da boste, opremljeni s preverljivim zagotovilom vaših kvalifikacij in priznanji vaših poklicnih izkušenj, imeli možnost obetavnega intervjuja pri podjetjih v popolnoma drugačnih razmerah.


Struktura inženirske izkaznice

Stopnje izobrazbe se delijo na naslednje kategorije:

  • A1: diploma (dipl. inž. (UN/VS))
  • A2: znanstveni magisterij (mag. inž., univ.dipl. inž., mag.)
  • A3: doktorat znanosti (dr.)

Delovne izkušnje se delijo na naslednje kategorije:

  • B1: gospodarstvo
  • B2: javna uprava
  • B3: samostojni podjetnik

Dodatna usposabljanja in izobraževanja:

  • C1: seminar s potrdilom o sodelovanju
  • C2: seminar z zaključnim izpitom
  • C3: usposabljanje z izpiti in potrdilom

Izpis iz registra

Na http://www.engineering-card.si/login je dostop do Slovenskega inženirskega registra, kjer lahko vedno pridobite izpis vaših overjenih podatkov ter jih natisnete oz. vključite v vaše prijavne dokumente.

Vaš osebni izpisek iz Slovenskega inženirskega registra povezuje vaše poklicne kvalifikacije in izkušnje z vsemi pomembnimi osebnimi podatki in informacijami o vaši izobrazbi, delovnih izkušnjah in dodatnih poklicnih usposabljanjih.


Trije enostavni koraki do vaše inženirske poklicne izkaznice

Pogoj za pridobitev inženirske izkaznice je zaključena vsaj šesta stopnja inženirske izobrazbe na uradno priznani slovenski fakulteti.

Vlogo za inženirsko poklicno izkaznico najdete na spletni strani http://www.engineering-card.si/vloga, kjer lahko enostavno naložite potrdila o vaši formalni izobrazbi, delovnih izkušnjah, dodatnih poklicnih usposabljanjih ter referenčna pisma.

Registracijska komisija za inženirsko izkaznico, sestavljena iz strokovnjakov, ki predstavljajo inženirstvo, znanost in gospodarstvo, bo ocenila vašo vlogo s priloženimi dokazili.

Po uspešno zaključenem ocenjevanju boste vašo inženirsko poklicno izkaznico prejeli na dom. V podatkovni bazi bo shranjen registrski izpisek in vsi priloženi dokumenti. S svojim uporabniškim imenom in geslom boste imeli dostop do njih na spletni strani http://www.engineering-card.si/pc/gui/login.php.


Stroški in veljavnost inženirske izkaznice

Stroški ob vlogi inženirske poklicne izkaznice pokrivajo stroške preverjanja podatkov in znašajo 90,00 EUR za člane Slovenske Inženirske zveze (član društva ali strokovne zveze) in 110,00 EUR za nečlane. Stroški so neodvisni od rezultata preverjanja podatkov.

Sprememba osebnih podatkov in naslova je možna brez dodatnih stroškov. Možna je dopolnitev podatkov o dodatnem študiju, zaposlitvi in dopolnilnem izobraževanju. Preverjanja slednjih so za člane brezplačna, za nečlane pa vsaka dopolnitev stane 20,00 EUR.

Izpis iz registra je brezplačen. Ponovna izdaja izkaznice stane 50,00 EUR za člane in 100,00 EUR za nečlane.

Veljavnost izkaznice je 10 let.


Izdajatelj

Slovenska inženirska zveza
Karlovška 3
1000 Ljubljana


Kontakt

Elektrotehniška zveza Slovenije
Stegne 7
1000 Ljubljana
ID za DDV: SI89214218
Matična številka: 5212006
TR: 0210-0011333543
Telefon: +386 1 511 3000
Fax: +386 1 511 3004
E-mail: poklicna.kartica@ezs-zveza.si